Zoloft 50/100 mg, Filmtabletten Pfizer PFE

Fachinformation PDF Firma Wirkstoff Stand Zulassungsnummer
Zoloft 50/100 mg, Filmtabletten PDF ICON PDF-Datei Pfizer PFE Sertralin 05/2020 Zoloft 50 mg, Filmtabletten: 37076.00.00 Zoloft 100 mg, Filmtabletten: 37076.01.00
Fachinformationen. Einfach. Finden.