ZELDOX 20 mg/40 mg/60 mg/80 mg Hartkapseln Pfizer OFG

Fachinformation PDF Firma Wirkstoff Stand Zulassungsnummer
ZELDOX 20 mg/40 mg/60 mg/80 mg Hartkapseln PDF ICON PDF-Datei Pfizer OFG Ziprasidon 05/2020 ZELDOX® 20 mg Hartkapseln: 53088.00.00 ZELDOX® 40 mg Hartkapseln: 53088.01.00 ZELDOX® 60 mg Hartkapseln: 53088.02.00 ZELDOX® 80 mg Hartkapseln: 53088.03.00
Fachinformationen. Einfach. Finden.